Erna Tátraiová - ERNA

Predaj novín, časopisov, cenín a tabakových výrobkov.

Nám. SNP, Zvolen