Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Expozícia v Tihányiovskom kaštieli

Radvanská 27, Banská Bystrica

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

Námestie SNP 4, Banská Bystrica

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Expozícia v Thurzovom dome

Námestie SNP 4, Banská Bystrica

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Expozícia v Matejovom dome

Námestie Štefana Moyzesa 20, Banská Bystrica